Infiintare Institutul Roman de Comert Exterior

Guvernul a adoptat în şedinţa de ieri OUG 29 din 30 iunie 2015 care modifică OUG 86/2014. Prin acest act normativ, disponibil în Monitorul Oficial partea 1-a nr 474 /30 iunie 2015, se înființează Institutul Român de Comerţ Exterior care preia și reprezentanțele de promovare turistică în străinătate ale ANT și programul de promovare turistică în cadrul unui program de promovare a exporturilor.

 

Guvernul României

 

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 29/2015

din 30/06/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 30/06/2015

Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


 

 

    Având în vedere că Autoritatea Naţională pentru Turism, instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat, este beneficiară de fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional regional 2007-2013, program ce se finalizează la finele anului 2015, respectiv la finele perioadei de programare şi plăţi,
    ţinând cont că Autoritatea Naţională pentru Turism derulează un proiect aferent Programului operaţional regional 2007-2013: "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, D.M.I. 5.3 - Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea, promovarea şi dezvoltarea brandului turistic naţional", proiect ce trebuie finalizat, implementat şi cu obiectivele realizate până la finele anului 2015,
    luând în considerare că schimbarea beneficiarului proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013, de la Autoritatea Naţională pentru Turism la o instituţie nou-înfiinţată poate conduce la imposibilitatea derulării corespunzătoare a proiectului datorită procesului de operaţionalizare a structurilor-suport din cadrul noului beneficiar,
    având în vedere că potrivit Anexei 3/35/23 la bugetul Ministerului Economiei Comerţului şi Turismului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Turism sumele aferente acestui proiect sunt: credite de angajament în sumă de 173.835 mii lei, sumă angajată în proporţie considerabilă, iar credite bugetare în sumă de 197.409 mii lei,
    luând în considerare că obligaţia de finalizare a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013 revine statului român din sume asigurate integral de la bugetul de stat,
    având în vedere că aprobarea organizării şi funcţionării Institutului Român de Comerţ Exterior în forma aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 conduce la imposibilitatea finalizării în bune condiţii a proiectului,
    ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri poate conduce la riscul ca sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru proiect să fie recuperate de la statul român, înregistrându-se astfel un impact asupra cheltuielilor bugetului de stat de circa 271 milioane lei, respectiv circa 61 milioane euro,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

   Articol unic. - Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Se înfiinţează Institutul Român de Comerţ Exterior ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prin preluarea activităţilor şi personalului din domeniul promovării exporturilor de la Departamentul de comerţ exterior şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi a activităţii şi structurilor de specialitate aferente reprezentanţelor de promovare turistică din străinătate de la Autoritatea Naţională pentru Turism."
   2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Institutul Român de Comerţ Exterior are ca scop susţinerea şi promovarea exporturilor."
   3. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Institutul Român de Comerţ Exterior exercită, în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în limitele de competenţă aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, atribuţiile acestuia privind:
    a) implementarea Programului de susţinere şi promovare a exporturilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general;
    b) implementarea Strategiei naţionale de export în domeniul de competenţă;
    c) iniţierea, organizarea şi coordonarea expansiunii economice şi comerciale externe pe pieţele de interes;
    d) colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Turism în vederea organizării şi realizării activităţi de promovare turistică şi a exportului pe pieţele internaţionale, prin reprezentanţele de promovare turistică din străinătate preluate de la aceasta;
    e) orice alte operaţiuni şi activităţi prevăzute de lege, necesare realizării obiectului de promovare a exportului."
   4. Alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Finanţarea activităţilor Institutului Român de Comerţ Exterior se realizează integral de la bugetul de stat.
    (7) Organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Comerţ Exterior se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
   5. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Numărul de posturi necesar pentru constituirea IRCE este de 60."
    

   
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi turismului,
Mihai Tudose
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
    Bucureşti, 30 iunie 2015.
    Nr. 29.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281