Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism

Autoritatea Naţională pentru Turism

 

 
Ordin nr. 221/2015

din 07/07/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 28/07/2015

Ordinul nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013


 

 

    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,

 

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţă spaţii de cazare clasificate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea/margaretă, iar cea de-a doua categorie să fie inferioară clasificării generale a structurii. Categoria generală de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 65% din totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 65%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară."
   2. La anexa nr. 1.5, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii care participă la activităţile gospodăreşti sau meşteşugăreşti."
   3. La anexa nr. 1.5, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor, pe un teren cu o suprafaţă1 minimă compactă calculată prin înmulţirea numărului camerelor din incinta acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafaţa terenului nu poate fi mai mică de 500 mp1. Suprafeţele destinate activităţilor agricole sau meşteşugăreşti pot fi desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi. Suprafaţa aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de minimum 1.000 mp.
    1 Suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei."
   4. Anexa nr. 1.5.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, spaţiile de cazare înscrise în fişele anexe ale certificatelor de clasificare eliberate anterior intrării în vigoare a acestui ordin, care sunt încadrate la o categorie superioară celei înscrise pe certificatul de clasificare, se clasifică la categoria generală înscrisă pe certificatul de clasificare.
   Art. III. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare ce intră sub incidenţa prevederilor art. II au obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale pentru Turism fişele anexe în original ale certificatelor de clasificare aferente structurilor de primire în cauză, în vederea modificării acestora.
   Art. IV. - Nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. III se sancţionează potrivit art. 16 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    

   
   
    Bucureşti, 7 iulie 2015.
    Nr. 221.

 

   
ANEXĂ
  (Anexa nr. 1.5.1. la normele metodologice)

 

    
Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică
    

     
  CRITERII SUPLIMENTARE*) 
*) Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru categoria respectivă.
Puncte
  1. Sisteme de management
  - implementarea unui sistem de management al calităţii 25
  - implementarea unui sistem de management de mediu 25
  - implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor 25
  - implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 25
  - obţinerea etichetei ecologice 25
  2. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară
  - drum carosabil până la poarta pensiunii 3
  - semnalizare de la şoseaua principală 2
  - situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6
  - iluminat exterior 3
  - izolarea fonică a clădirii 6
  - ambianţa generală a exteriorului:
  • aspectul foarte bun al construcţiilor 5
  • aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti 5
  • amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, grădină, livadă, spaţii amenajate în aer liber pentru divertisment) 5
  3. Dotarea spaţiilor şi alte amenajări
  - instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură minimum 5% din consumul general 20
  - izolarea fonică între camere şi spaţiile comune 8
  - salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare, conversaţie 10
  - televizoare cu recepţie canale TV în toate camerele 3
  - şemineu 6
  - bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) 5
  - dotare cu jocuri de societate (şah, table, remi, cărţi de joc etc.) 4
  - biliard 4
  - tenis de masă 4
  - aer condiţionat 10
  - telefon în fiecare cameră 5
  - decorarea de ansamblu a interiorului 10
  - calitatea mobilierului, armonia culorilor 10
  - posibilitate de conexiune la internet 10
  - masă şi fier de călcat 2
  - maşină automată de spălat rufe 5
  - uscător de păr 2
  - grătar în aer liber 3
  - locuri de joacă amenajate pentru copii 7
  - sală de fitness 10
  - saună, jacuzzi 10
  - piscină în aer liber 15
  - piscină acoperită 20
  - terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi 12
  - obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, biciclete, ambarcaţiuni, echitaţie etc.) 13
  - personal calificat pentru practicarea sporturilor de agrement 10
  - aparat CD, DVD 2
  - antenă TV satelit sau cablu 2
  - posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi gospodăreşti 10
  - acces la computer 5
  4. Dotarea bucătăriilor
  - unitate de alimentaţie publică (după caz) 20
  - vase de bucătărie din inox 10
  - veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperecheate, în număr corespunzător capacităţii de cazare 6
  - aparatură electrică:
  • robot-mixer 3
  • cafetieră 3
  • cuptor cu microunde 6
  • hotă 3
  • maşină de spălat vase 10
  • toaster (prăjitor de pâine) 3
  5. Protecţia turiştilor
  • Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a structurilor de primire turistice 30
  Total punctaj realizat