FPTR solicita Guvernului eliminarea impozitarii tichetelor de vacan?a, care ar aduce cre?teri de peste 1,2 miliarde de euro ale încasarilor din turism - 3 octombrie 2012

Federa?ia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere Guvernului sa elimine impozitarea cu 16% a tichetelor de vacan?a, masura care ar cre?te cu peste 1,5 milioane de persoane numarul turi?tilor angaja?i în mediul privat care ?i-ar petrece vacan?a în ?ara, ceea ce ar reprezenta încasari suplimentare de peste 1,2 miliarde de euro.

"Legea privind tichetele de vacan?a" promulgata prin Ordonan?a de Urgen?a nr. 8 din 18 februarie 2009 a e?uat lamentabil din cauza introducerii în iulie 2010 a Ordonan?ei de Urgen?a pentru modificarea ?i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Printre masurile prevazute  a fost ?i  impozitarea cu 16% a tichetelor de masa, cadou, de cre?a ?i de vacan?a.

"Astfel, din cauza impozitarii cu 16% a sumelor reprezentând tichetele de vacan?a, la mai bine doi ani de când s-a luat aceasta masura numarul tichetelor de vacan?a utilizate în prezent de catre angajatorii priva?i este aproape nul. Aceasta lege a fost readusa în discu?ie de catre reprezentan?ii Ministerului Dezvoltarii Regionale ?i Turismului (MDRT) ca fiind o ?ansa acordata turismului românesc, care ar putea sa-?i consolideze cre?terile din acest an ?i în decursul anilor viitori. Pentru a putea fi adoptate ?i de firmele private ?i a stimula astfel cre?terile din turism, FPTR cere Guvernului eliminarea impozitului de 16% aplicat tichetelor de vacan?a", a declarat Mohammad Murad, pre?edintele FPTR.

FPTR estimeaza ca eliminarea impozitarii cu 16% ar face ca numarul turi?tilor care î?i petrec concediile în destina?iile interne sa se majoreze cu peste 1,5 milioane de persoane, ceea ce ar reprezenta cre?teri de peste 1,2 miliarde de euro, daca ?inem cont ca fiecare angajat va primi tichete în valoare de aproximativ 800 de euro (3.600 de lei).

FPTR sus?ine modificarea legii privind tichetele de vacan?a pentru ca aceasta sa devina opera?ionala, deoarece ea nu a fost pusa în practica de angajatorii priva?i din cauza impozitarii sumelor reprezentând contravaloarea tichetelor de vacan?a.

Studiile realizate pâna în prezent demonstreaza ca preferin?ele românilor sunt legate în primul rând de cre?terea gradului de confort ?i relaxare într-o vacan?a petrecuta alaturi de familie, în special în România ?i la tarife cât mai mici.

"Pe de alta parte exista exemple  pe scara larga la nivelul Europei, în ?ari precum Fran?a, Polonia, Ungaria, Italia, Belgia, Elve?ia sau Ucraina, unde sistemul tichetelor de vacan?a a fost implementat ?i pus în practica cu succes. De aceea aceste ?ari reu?esc sa re?ina între grani?ele proprii un numar  mare de turi?ti. Acest lucru nu este de neglijat, pentru ca posibila investi?ie a angajatorului în astfel de vacan?e oferite salaria?ilor ar aduce beneficii de ambele par?i, reprezentând o stabilizare a for?ei de munca ?i o masura eficienta de motivare a angaja?ilor", a mai declarat Mohammad Murad, pre?edintele FPTR.

Aplicarea acestui sistem de oferire ?i utilizare a tichetelor de vacan?a va avea un impact pozitiv atât în ceea ce prive?te promovarea turismului intern al României ?i cre?terea numarului de turi?ti, dar ?i în ceea ce prive?te încasarile la bugetul de stat, prin cre?terea bazei de impozitare aplicata asupra  încasarilor operatorilor din turism.

 

FEDERATIA PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMANESC

 Presedinte

Mohammad Murad

           

Relatii suplimentare:

Dr. ing. DRAGOS RADUCAN

Vicepresedinte FPTR