RESPONS

 

 RESPONS_logo.jpg

Alianţa Competenţelor Responsabile pentru Managementul Sustenabil al Hotelurilor şi Restaurantelor Mici – RESPONS

Program de finanţare: Învăţare de-a lungul vieţii – Leonardo da Vinci – Proiecte Multilaterale pentru Dezvoltarea Inovării

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015

Parteneri:

 • Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
 • Camera de Comerţ şi Industrie – Dobrich, Bulgaria, Lider de proiect
 • PD Project Development LTD
 • Camera de Comerţ şi Industrie Terrassa, Spania
 • GIP – FCIP – Académie d’Aix-Marceille Aix-en-Provence, Franţa
 • Programul Francophone d’Hôtellerie et Restauration de la NUB, Albena, Bulgaria
 • Fundaţia de Promovare Antreprenorială – Lodz, Polonia
 • CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Italia
 • EUPROMA GmbH & Co KG– Haar, Germania 

          Partenerii asociati ai Camerei de Comert Constanta: Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunarii si Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc

Scopul şi obiectivele proiectului:

 • să dezvolte un nou profil profesional al managerilor/ proprietarilor de hoteluri şi restaurante mici;
 • să identifice nevoile legate de competenţele şi cerinţele de calificare şi să actualizeze competenţele specifice prin dezvoltarea unui set de criterii şi a unei noi curicule comune, dezvoltată pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 •  să sprijine competenţele sectoriale în domeniul turismului cu scopul de a facilita dezvoltarea personală şi participarea pe piaţa forţei de muncă, de a promova cooperarea între educaţie şi piaţa muncii;
 • să crească cooperarea şi implicarea angajatorilor şi a partenerilor sociali prin colaborarea organismelor cu expertiză specifică sectorului, pentru a dezvolta o curiculă specifică sectorului, nouă, adaptată şi actualizată;
 • stimularea competitivităţii în sectorul turistic European prin îmbunătăţirea competenţelor profesionale;
 • să îmbunătăţească şi să actualizeze competenţele specifice managerilor de hoteluri şi restaurante mici, pe baza rezultatelor învăţării, luând în considerare cererea angajatorilor pentru calificările şi nevoile de perspectivă ale sectorului;
 • să ajute la transparenţa şi comparabilitatea în calificările şi mobilitatea cursanţilor şi a lucrătorilor;
 • să faciliteze pregătirea învăţării non-formale la locul de muncă prin dezvoltarea unor modalităţi alternative de acces la calificări, în afară de prevederile formării educaţionale vocaţionale (VET) full-time, având curicula standard şi de noi instrumente electronice flexibile de învăţare non-formală şi informală;
 • să ofere informaţii uşor accesibile şi de înaltă calitate pe tot parcursul vieţii, care să permită managerilor/ proprietarilor de hoteluri şi restaurante mici să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele.

Principalele rezultate:

 • Analiza competenţelor din sectorul HORECA, în baza unor studii efectuate la nivel naţional (în Bulgaria, Franţa, Germania, Italia, Polonia, România şi Spania)
 • Crearea unor Standarde de Calificări Europene pentru profesiile de “manager de hotel” şi “manager de restaurant”, precum şi curicula comună pentru învăţământul non-formal.
 • Kitul Info-formativ RESPONS, pentru management responsabil social și sigur al IMM-urilor din sectorul HORECA
 • Efectuarea de seminarii naționale specializate
 • Organizarea unei conferinţe europene pentru managementul responsabil social al hotelurilor și restaurantelor mici

Principalii beneficiari ai proiectului:

 • hoteluri şi restaurante mici
 • antreprenori, manageri, manageri de resurse umane din industria HORECA
 • camere de comerţ
 • furnizori de formare profesională
 • sindicate
 • autorităţi publice


Mai multe informatii despre RESPONS gasitii accesand urmatorul site: www.responsalliance.eu

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281