Conferinta de presa - Soarta turismului romanesc in conditiile crizei provocate de noul coronavirus.”

   
       Federația Patronatelor din Turismul Romanesc a organizat o conferinta de presa in data de 12.05.2020, ocazie cu care s-a dezbatut soarta turismului românesc în condițiile crizei provocate de noul coronavirus.
       Peste 1 mil de angajati din turism si industriile conexe care depind de turism sunt afectati de această situație si asteaptă soluții concrete.
       In cadrul conferintei au fost prezentate cele 15 propuneri si solicitari ale FPTR transmise catre MEEMA, cat si catre Guvern:
1. Solicitare elaborarea unor norme clare si explicite, de tratare si solutionare a reclamatiilor calatorilor, in mod unitar de catre toate institutiile statului, cu privire la pachetele de servicii de calatorie care: nu mai pot fi executate din cauza masurilor luate in vederea combaterii raspandirii COVID-19 si o comunicare publica sustinuta in vederea informarii opiniei publice cu privire la masurile dispuse.

2. Recomandări de sănătate publică privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier comunicate de Institutul National de Sănătate Publică pe site-ul: https://insp.gov.ro/ la Anexa 7, pct.7

3. Protectia sociala a angajatilor sezonieri - Modificarea stagiului de cotizare de la 12 luni la 8 luni, pentru anii 2020 si 2021, prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru angajatii sezonieri, prevazuta in adresa nr.1419/31.03.2020 si reluat in adresa nr.1426/22.04.2020

4.Prelungirea termenului, pana la data de 31.12.2020, privind rambursarea platilor efectuate de catre calatori pentru pachetele de servicii de calatorie neefectuate - Completarea art.XIII din Ordonanta nr.2/2018 – privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociat, precum si pentru modificarea unor acte normative

5.Diminuarea valorii contractelor incheiate cu operatorii economici din turism care au in exploatare plaja, aferente sezonului estival 2020

6.Modificarea urgenta a criteriilor de clasificare pentru structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, de alimentatie publica si pentru prestatiile de servicii balneare, inclusiv cele contractate prin CNPP, in urma modificarilor ce urmeaza a fi impuse, pentru a fi aplicabile dupa deschiderea activitatii turistice, astfel incat turistii cat si angajatii sa fie protejati. 

7. Suportarea de catre stat, dupa incetarea starii de urgenta pana la data de 31.03.2021, a costurilor cu salariile pentru angajatii din turism, care vor reincepemunca si a indemnizatiilor de somaj tehnic

8.Suportarea de catre stat a cheltuielilor semnificative, ce urmeaza a fi facute de operatorii economici din turism, in vederea respectarii modificarilor legislative ce vor fi luate in vederea combaterii raspandirii virusului COVID 19.

9.Plata Impozitului specific in functie de locurile de cazare ocupate

10. Amanarea platii impozitelor locale

11. Solicitare eliberare certificat de stare de urgenta pentru activitatile hoteliere

12. Prelungirea termenelor tichetelor de vacanta emise pentru anul 2019 si emiterea celor aferente anului 2020 exclusiv pe card.

13. Solicitare incadrarea activitatilor hoteliere in cele doua tipuri de CSU

14. Solicitare scutirea de la plata remunerațiilor pentru perioada în care activitatea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică a fost întreruptă sau suspendată conform Ordonanțelor Militare

15.Mic indrumar de bune practici si mod de interpretare a OG 2/2018

 

 Poza 5 Conf    Poza 4 Conf

 

Poza 1 Conf

 

Poza 2 Conf