Legislatie

         

        Legea Turismului 

 

 

         Publicat Monitorul Oficial privind acordarea ajutoarelor de minimis 

        

            Lege referitoare la combaterea intarzierii platilor

 

           Legea 211/ 25.11.2011, art.22, alin. (3):

In conformitate cu prevederile legii nr. 211/25.11.2011, art.22, alin.(3), detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si tranport deseuri "au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane." Conform alin.(4), "Persoanele desemnate prevazute la alin.(3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate". 

Nedesemnarea unei persoane conform art.22, alin.(3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei! 

Informatii suplimentare:

Legea 211/25.11.2011 completa 

Oferta program de instruire - managementul deseurilor 

Prezentare CEDES-CD

Prezentare Centrul National pentru Productie si Consum Durabile

Prezentare ACS

Prezentare trainer