“e-Competente pentru Competitivitate”, Cod SMIS: 143673

În cadrul proiectului “e-Competențe pentru Competitivitate”, Cod SMIS: 143673, s-a încheiat activitatea A 3.1 - Dezvoltare metodologie de anticipare nevoi de competente , în urma căreia au rezultat următoarele documente:

Raportul complet al analizei nevoilor de competente

-  Metodologia privind anticiparea nevoilor de competente si formare

- Studiu privind nevoile concrete de cunoștințe/competente/aptitudini pentru angajați, la nivelul IMM-urilor conștientizate, atrase și înregistrate în proiect